Historia

Jakubówka to ponad 130-letni położony w historycznej części Uzdrowiska – dawny dom Żyda W. Szellera mieszczący wtedy 8 mieszkań z 10 pokojami. Nabyty i przebudowany w latach 1879-81 przez Lustiga liczył wówczas 20 pokoi.

Drewniany, otynkowany tynkiem piaskowo-wapiennym na trzcinie. Wybudowany został wcześniej niż kościół parafialny, był jednym z pierwszych tak dużych budynków w Szczawnicy. Przed wojną przeszedł w ręce rodziny Haburów.

Właściciel Jakubówki oraz sąsiadujących budynków w stronę ulicy Zdrojowej; bezpośrednio sąsiadujący to dawna „Haburówka” i niżej dawna i obecna „Pokusa”. Stąd od imienia właściciela – Jakubówka i budynek sąsiedni od nazwiska – Haburówka. Jakubówka w latach 50-tych jak większość pensjonatów należała do Funduszu Wczasów Pracowniczych FWP. W tym okresie budynek spełniał rolę typowego domu wczasowego gdzie wypoczywały rodziny oraz setki dzieci i młodzieży  kierowanych na kolonie z ówczesnych zakładów pracy z funduszów socjalnych. W latach 90-tych budynek przeszedł w ręce prywatne i tak jest do dzisiejszego dnia.

Obecnie sukcesywnie realizowany jest projekt/remont części hotelowej, (wyremontowano już część pokoi) by dostosować warunki do komfortowego wypoczynku gości przyjeżdżających do Szczawnicy i chcących wypocząć w tym niezwykłym miejscu…